Schoolafspraken

Duidelijk afspraken maken goede vrienden

We willen dat Campus Kompas een (h)echte stadsschool is waar iedereen welkom is en zich welkom voelt. Daarom zetten we in op het creëren van een warme gemeenschap waarin iedereen iedereen kent, zich veilig voelt en zorg draagt voor elkaar.

Dat begint bij het aanleren van een respectvolle houding en het maken van duidelijke afspraken die het samen leven in goede banen leidt, zowel binnen als buiten de klas.

De basis voor al onze afspraken zijn drie eenvoudige leidraden:

 • we dragen zorg voor elkaar en voor ons materiaal
 • we luisteren naar elkaar en spreken elkaar respectvol aan
 • binnen zijn we rustig en in de klas ligt de focus op leren

Naleving

Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal. Om de naleving van onze afspraken in stand te houden, gebruiken we ons eigen kader: de Piramide.

Leerlingen krijgen de kans om van hun fouten te leren en worden begeleid in het constructief omgaan met conflicten. Wij willen dat alle leerlingen tot leren komen en dat iedereen veilig is op onze campus.

We hanteren het principe van het zorgcontinuüm, waarbij we (ongewenst) gedrag van leerlingen in verschillende fasen indelen. Het doel is om dit gedrag zichtbaar te maken en aan te pakken, terwijl we tegelijkertijd leerlingen kansen bieden en hen stimuleren om verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag te nemen. Door zelf hun gedrag aan te passen, kunnen leerlingen terugkeren naar de groene fase.

Wij leggen sterk de nadruk op reflecteren volgens het 4G-model:

 • Beschrijf wat je ziet (Gedrag)
 • Beschrijf hoe jij je daarbij voelt (Gevoel)
 • Benoem wat dit gedrag veroorzaakt (Gevolg)
 • Geef aan welk gedrag je voortaan wilt zien (Gewenst)

Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze hierbij gebruik maken van:

 1. Focus op het positieve: Benoem gewenst gedrag expliciet.
 2. Duidelijke afspraken: Zorg voor heldere regels en verwachtingen.
 3. Consequent reageren: Handhaaf de regels en afspraken consistent.
  Samenlevingspiramide