CAMPUS KOMPAS BASIS

Communicatie

Als schoolteam willen we goed samenwerken met ouders, kinderen, … Om de communicatie vlot te laten verlopen, zetten we enkele afspraken op een rijtje.

 

Waarom afspraken?

Heldere communicatie is van fundamenteel belang in de samenwerking tussen verschillende partijen. Als school communiceren wij dagelijks met kinderen, ouder(s), collega’s, externe ondersteuners….

Iedereen verwacht snel en efficiënt geholpen te worden. De recente explosie van beschikbare communicatiemiddelen zorgt er bovendien voor dat boodschappen zich razendsnel verspreiden.

We streven dan ook naar een evenwichtig maar toch helder
communicatiebeleid waarin iedereen zijn weg kan vinden.

Altijd bereikbaar?

We vinden het als school belangrijk dat we je op een zo vlot mogelijke wijze te woord kunnen staan.

Soms verwachten ouders dat ze het leerkrachtenteam op elk moment en op gelijk welke manier kunnen bereiken. We willen daar graag zo maximaal mogelijk aan tegemoetkomen maar … er moet natuurlijk ook nog les gegeven worden en het is belangrijk dat onze leerkrachten af en toe ook eens echt tot rust kunnen komen.

Op deze pagina geven we mee wat je kan verwachten en wat niet. Zo vermijden we misverstanden en wordt iedereen senl geholpen.

m

Overzicht

Alles op een rijtje

Hier zetten we even alles op een rijtje. Wil je weten hoe en wanneer je ons per telefoon kan te pakken krijgen, of je ons ook per sms berichtjes kan sturen en wat het mailadres van de directie nu precies is … dan ben je hier op de juiste plaats.

Overzicht van de communicatiekanalen die we gebruiken
 • Informeel/formeel oudergesprek
 • Telefoon
 • Smartschool
 • E-mail
 • Brief
 • Heen-en-weermapje (kleuters)
 • Agenda
 • Schoolwebsite
Informeel/formeel oudergesprek

Het informeel oudergesprek vindt vaak plaats aan de klasdeur of aan de schoolpoort/speelplaats waar de ouder(s) de leerkracht, zorgcoördinator, directie,… ontmoet. Het is voor ons een belangrijk communicatiekanaal dat we erg waardevol vinden en waarbij op een occasioneel moment informatie kan uitgewisseld worden. Dit is voor ons een vorm van ‘warme’ communicatie.

Een formeel oudergesprek is een vooraf vastgelegd moment tussen ouder(s) en de medewerker(s) van de school. We vinden deze formele gesprekken vaak terug in rapportbesprekingen, oudercontacten of bij leerlingbesprekingen met beleidsmedewerkers en/of externe hulpverleners. Zo’n formeel gesprek kan zowel door de ouders als door de school aangevraagd worden.

Telefoon
 • Er wordt een permanentie voorzien op het secretariaat tijdens volgende uren:

van 8:00 uur tot 10:05 uur
van 10:20 uur tot 12:00 uur
van 13:00 uur tot 14:25 uur
van 14:40 uur tot 15:45 uur

 • Telefoon Campus Kompas Basis: 02/ 321 00 20
 • Gelieve er rekening mee te houden dat het altijd mogelijk is dat de secretariaatsmedewerker gedurende een korte periode niet op het secretariaat aanwezig is. In dat geval bel je best later terug.
 • Afwezigheden worden op het telefoonnummer van de school gemeld voor de school begint.
Smartschool

Het officiële kanaal voor communicatie of berichtgeving is Smartschool.

Nieuwe leerlingen krijgen hun login bij aanvang van het nieuwe schooljaar. De gebruikersnaam en wachtwoord blijven geldig gedurende de hele schoolloopbaan in onze school.

Mail

Het tweede officiële kanaal voor communicatie of berichtgeving is via het e-mailadres van de individuele leerkracht van de school: voornaam.naam@campuskompas.brussels.

De enige uitzonderingen hierop zijn de e-mailadressen van het secretariaat en de directie. Deze zijn te bereiken via:

Als je een medewerker van de school mailt, mag je uiterlijk een antwoord verwachten twee werkdagen na het versturen van de e-mail.
Indien je sneller contact wenst, raden wij je aan de school telefonisch te contacteren of dit rechtstreeks (aan de schoolpoort) te melden.

Agenda / heen-en weer mapje

In het heen-en weermapje of de agenda’s van de kinderen kunnen de ouder(s) of de leerkrachten vragen/opmerkingen noteren. Gevoelige informatie bespreken we liever tijdens een persoonlijk contact.

Website

Op de website van de school kan u heel wat informatie terugvinden met betrekking tot de school. Het schoolreglement, jaarlijkse inlichtingen, de jaarkalender en andere informatie wordt hierop digitaal ter beschikking gesteld. Het geeft een eerste beeld van de school voor mogelijk geïnteresseerde ouder(s) en kinderen.

Je kunt ons ook bereiken via het contactformulier van de website. Dat is echter hetzelfde voor Campus Kompas Kleuter, Basis, Tiener als Highschool en dus kan het iets langer duren voor we je terug contacteren. 

SMS, sociale media ... gebruiken we niet
 • SMS
 • Messenger/Facebook
 • WhatsApp
 • Sociale media

We vragen je om er rekening mee te houden dat bovenvermelde communicatiekanalen niet zullen worden gebruikt bij de officiële communicatie tussen ouder(s) en de school.

Berichten die via Messenger, WhatsApp, sms, enz … worden verzonden, zullen dus niet beantwoord worden.

Met de steun van:

Deel van:

Meer weten?


Waar:
Gallaitstraat 58-64, 1030 Schaarbeek

Telefoon: 02-751.50.27 / GSM: 0493-89.13.61

Email: info@campuskompas.brussels