CAMPUS KOMPAS BASIS

Huistaken

Hier kom je alles te weten of het huiswerkbeleid van Campus Kompas Basis. Waarom geven we huiswerk, wat verwachten we precies en wat als het eens niet lukt?  

Waarom huistaken?

Met het geven van huistaken willen we ervoor zorgen dat de leerlingen:
● regelmatig (zelfstandig) en zinvol leren werken en een degelijk werkritme opbouwen;
● leren plannen en zich leren organiseren;
● verantwoordelijkheid leren dragen;
● huistaken verzorgd leren indienen volgens de afspraken.

Ouders krijgen zo ook meer zicht op wat er geleerd wordt, kunnen eventuele problemen mee detecteren en kunnen, waar nodig, de nodige ondersteuning bieden.

We bouwen dit zorgvuldig en stap voor stap op vanaf het eerste leerjaar. We verliezen daarbij natuurlijk niet uit het oog dat de kinderen nog voldoende vrije tijd moeten hebben om te spelen en zich te ontspannen.

Met het geven van huistaken willen we ervoor zorgen dat de leerlingen:
● regelmatig (zelfstandig) en zinvol leren werken en een degelijk werkritme opbouwen;
● leren plannen en zich leren organiseren;
● verantwoordelijkheid leren dragen;
● huistaken verzorgd leren indienen volgens de afspraken.

Ouders krijgen zo ook meer zicht op wat er geleerd wordt, kunnen eventuele problemen mee detecteren en kunnen, waar nodig, de nodige ondersteuning bieden.

We bouwen dit zorgvuldig en stap voor stap op vanaf het eerste leerjaar. We verliezen daarbij natuurlijk niet uit het oog dat de kinderen nog voldoende vrije tijd moeten hebben om te spelen en zich te ontspannen.

En nu praktisch ...

In de lagere school wordt er elke dag een taak en/of les gegeven, behalve op woensdag. Dat is voor de leerlingen een vrije namiddag.

Als richtlijn stellen wij voor:
● Per leerjaar 10 minuten, d.w.z. 10 minuten in het eerste leerjaar tot 60 minuten in het zesde leerjaar

We weten dat er grote individuele verschillen zijn tussen leerlingen wat betreft werktempo, werkkwaliteit, zelfdiscipline, werkhouding,…

Daarom contacteer je best de leerkracht als je kind veel meer tijd nodig heeft om zijn taken te maken en zijn lessen te leren.

Samenwerken

Wat verwachten we van wie?

Zowel de leerlingen, de ouders als de leerkrachten moeten hun verantwoordelijkheid nemen als we willen dat het huiswerk nuttig is en voor sterkere leerlingen zorgt.

01. Leerling

  • De leerlingen zorgen ervoor dat ze alle nodige boeken en/of schriften meenemen naar huis (na 15:20 uur worden de klassen gesloten).
  • De huistaken worden verzorgd, volledig en tijdig ingeleverd.
  • De lessen worden volledig ingestudeerd.

02. Ouders

  • Controleer en onderteken de agenda.
  • Ga na of alle taken zijn gemaakt en of alle lessen zijn ingestudeerd.
  • Het is niet de bedoeling dat de ouders  de oefeningen oplossen. De leerkracht wil inschatten of de leerling de leerstof verwerkt heeft of niet en kan dat niet als de ouders het huiswerk maken. Je helpt je kind er dus niet mee! Als je kind moeilijkheden heeft met een bepaalde oefening of les en je hebt geholpen, laat dat dan weten aan de leerkracht zodat die je kind dan verder kan ondersteunen.
  • Bepaalde dingen zoals luidop lezen en de splitsingen (1ste leerjaar), het memoriseren van de maaltafels (2de leerjaar) en de woordenschat voor Frans (5de en 6de leerjaar) moeten zeker goed opgevolgd worden en regelmatig ingeoefend worden.
  • Probeert zo mogelijk voor een eigen, rustig plekje te zorgen waar je kind het huiswerk kan maken.
  • Verwittig via de agenda de leerkracht als je kind niet in orde is met de gegeven taken en lessen wegens onvoorziene omstandigheden of problemen.

03. Leerkracht

  • Taken en lessen worden verbeterd en de agenda wordt nagekeken.
i

En dan nog dit ...

Goed om weten

Voor de uitzonderingen op de gewone huiswerkafspraken, vind je hier meer informatie. Zit je nog met een vraag, stel ze dan zeker aan de klasleerkracht.

l

Aangepast traject

Voor leerlingen met een aangepast traject kunnen er in samenspraak met de klasleerkracht en/of de zorgcoördinator speciale afspraken gemaakt
worden.

Ziek geweest?

Wanneer een leerling ziek geweest is, is het niet altijd nodig om alle taakjes en lessen in te halen. De juf zal, indien mogelijk, de belangrijkste leerstof via een broer, zus, buur,… laten bezorgen. De belangrijkste leerstof wordt met het kind herhaald (door de klasleerkracht of de zorgleerkracht).

Toetsenperiode

Er worden geen huistaken opgegeven tijdens een toetsenperiode, tenzij ze rechtstreeks verband hebben met de toets die moet worden afgelegd. Dit gebeurt wel in het eerste en tweede leerjaar: daar moeten de leerlingen niet voor de toetsen studeren, maar wordt er parate kennis getest.

Grotere toetsen worden ten laatste een week op voorhand gemeld in de agenda, behalve voor de eerste graad.

Leren plannen

In het vijfde en het zesde leerjaar wordt de leerlingen in de eerste periode van het schooljaar aangeleerd om in te schatten hoeveel tijd ze nodig hebben om een bepaalde taak op te lossen of die bepaalde les in te studeren.

Met de steun van:

Deel van:

Meer weten?


Waar:
Gallaitstraat 58-64, 1030 Schaarbeek

Telefoon: 02-751.50.27 / GSM: 0493-89.13.61

Email: info@campuskompas.brussels