Ons pedagogisch project

HOE WE TE WERK GAAN

Campus Kompas is niet als andere scholen. We proberen dingen uit en durven fouten te maken – want zo leren we bij. 

Ben jij ook bereid om bij te leren? Dan zien we je graag komen!

ONZE 4 SCHOLEN

De zachte overgang tussen basis en secundair onderwijs

Campus Kompas is net iets anders georganiseerd dan andere scholen. We zorgen met onze tienerschool namelijk voor een zachte overgang tussen basis- en secundair onderwijs.

Kleuter

Voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

De onthaalklas, gevolgd door de 1ste, 2de en 3de kleuterklas.

Basis

Voor leerlingen van 6 tot 10 jaar.

Van het 1ste tot het 4de leerjaar basisonderwijs.

Meer informatie

Tiener

Voor tieners van 10 tot 14 jaar.

De 3de graad basisonderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs. 

Meer informatie

Highschool

Voor studenten van 14 tot 18 jaar.

Van het 3de tot het 6de jaar secundair onderwijs.

Meer informatie

Hoe gaat dat in zijn werk?

De 3de graad van het basisonderwijs en de 1ste graad van het secundair onderwijs vormen samen de tienerschool. Zo werken onze tieners geregeld met elkaar samen over de traditionele grens tussen basis en secundaire heen.

 • T1 & T2, de eerste twee jaren van de Campus Kompas Tiener, komen overeen met het 5de en 6de leerjaar van de basisschool.
 • T3, of het 1ste secundair, bestaat uit een brede eerste graad A-stroom en B-stroom.
 • T4 is het 2ste secundair. Hier bieden we een aantal basisopties aan zodat leerlingen hun talenten nog intensiever kunnen laten groeien.

Richtingen in onze A-stroom: maatschappij en welzijn / sport / moderne talen wetenschappen
Richtingen in onze B-stroom: maatschappij en welzijn / stem-technieken / sport

ONZE KERNPRINCIPES - ZO WERKEN WIJ

VERBINDENDE COMMUNICATIE

Goed communiceren maakt een wereld van verschil en het fijne is … je kan dat leren. Wij leren onze leerlingen standpunten in te nemen en daar dan zowel binnen als buiten de school mee aan de slag te gaan. Verbinding staat daarbij centraal.

Hoe doen we dit en wat willen we ermee bereiken?

 • Verbinding tussen leerlingen – leerkrachten – directie – team – ouders – externe partners
 • Herstelgericht werken
 • Respectvol communiceren
 • Meertaligheid als troef
 • Positieve, respectvolle en warme omgeving
 • Respect hebben voor elkaars overtuigingen, persoonlijkheden, religies en culturen
 • Graag naar school komen

 

AUTONOMIE

We leren onze kinderen en jongeren hoe ze zelf hun leren en hun leven op een succesvolle manier in handen kunnen nemen. Stap voor stap leren we ze zelfstandig te worden, hun sterktes en werkpunten te leren inschatten en daar dan mee aan de slag te gaan. 

Hoe doen we dit en wat willen we ermee bereiken?

 • Zelfgestuurd leren staat centraal
 • Leerlingen ontwikkelen tot zelfbewuste jongvolwassenen
 • Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces
 • Leren van de feedback van de coach
 • Afstemming op wat de leerling nodig heeft
 • Instructie van leerstrategieën
 • Leerlingen leren keuzes maken, hun werk plannen en organiseren
 • Sterkere motivatie van de leerling

 

SAMENWERKING

Samenwerken maakt je sterker en wie deze sociale vaardigheden goed in de vingers heeft, heeft daar een heel leven lang plezier en voordeel van. Op Campus Kompas heb leerlingen steun aan elkaar en leren ze dat investeren in de andere je zelf ook altijd rijker maakt.

Wat willen we bereiken?

 • Naast zelfgestuurd ook samengestuurd leren
 • Leerlingen bouwen mee aan hun school
 • Leerlingen leren van elkaar
 • Projecten die samenwerking stimuleren
 • Open blik op de buurt, de stad en de wereld
 • Samenwerking met bedrijven, hogescholen, universiteiten,…
 • Samenwerking met de buurtpartners en de ouders

 

COMPETENTIE EN TALENT

Tijdens themadagen en projectwerking ontdekken de leerlingen hun (nieuwe) talenten. We helpen onze kinderen en jongeren met het maximaal ontplooien van die talenten. Bij ons verwerven de leerlingen de juiste kennis en vaardigheden om zo sterk mogelijk in het leven te staan.

Hoe doen we dit en wat willen we ermee bereiken?

 • Sterk inzetten op kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor de toekomst
 • Leren in betekenisvolle contexten die als zinvol ervaren worden door de leerling
 • Door themadagen en projectwerking nieuwe talenten ontdekken en stimuleren
 • Leerlingen vormen tot zelfbewuste jongvolwassenen
 • Kwaliteitsvolle voorbereiding op het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt
 • Actief en zelfbewust leren 
i

Sint-Goedele Brussel

Een lange traditie

Onze Campus Kompas-scholen zijn gloednieuw. En toch hebben we ervaring en kennis te over. Als leerling van Campus Kompas maak je deel uit van de grote Sint-Goedele Brussel familie: we overkoepelen 13 kinderdagverblijven en een scholengroep met bijna 8000 leerlingen die les volgen in 18 basisscholen, 5 secundaire scholen en 1 instelling voor volwassenenonderwijs. Sommige van die scholen bestaan al meer dan 50 jaar. Je bent dus in goede handen.

Met de steun van:

Deel van:

Meer weten?


Waar:
Gallaitstraat 58-64, 1030 Schaarbeek

Telefoon: 02 321 00 20 / GSM: 0493-89.13.61

Email: info@campuskompas.brussels