CAMPUS KOMPAS

Zelfgestuurd leren in een warme gemeenschap

Campus Kompas Brussel is geen school als een andere. Op deze pagina lees je waar we voor staan en waar we voor gaan. Lijkt je dat wat? Dan zien we je graag komen!

 

Missie

Hier staan we voor …

Wij bestaan omdat we leerlingen binnen onze warme gemeenschap breed willen vormen tot verantwoordelijke, zelfsturende, zelfbewuste burgers die daarnaast ook goed kunnen samenwerken en een open blik hebben op de wereld.

Visie

Hier gaan we voor …

VERBINDENDE COMMUNICATIE

Goed communiceren maakt een wereld van verschil en het fijne is … je kan dat leren. Wij leren onze leerlingen standpunten in te nemen en daar dan zowel binnen als buiten de school mee aan de slag te gaan. Verbinding staat daarbij centraal.

Hoe doen we dit en wat willen we ermee bereiken?

 • Verbinding tussen leerlingen – leerkrachten – directie – team – ouders – externe partners
 • Herstelgericht werken
 • Respectvol communiceren
 • Meertaligheid als troef
 • Positieve, respectvolle en warme omgeving
 • Respect hebben voor elkaars overtuigingen, persoonlijkheden, religies en culturen
 • Graag naar school komen

 

AUTONOMIE

We leren onze kinderen en jongeren hoe ze zelf hun leren en hun leven op een succesvolle manier in handen kunnen nemen. Stap voor stap leren we ze zelfstandig te worden, hun sterktes en werkpunten te leren inschatten en daar dan mee aan de slag te gaan. 

Hoe doen we dit en wat willen we ermee bereiken?

 • Zelfgestuurd leren staat centraal
 • Leerlingen ontwikkelen tot zelfbewuste jongvolwassenen
 • Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces
 • Leren van de feedback van de coach
 • Afstemming op wat de leerling nodig heeft
 • Instructie van leerstrategieën
 • Leerlingen leren keuzes maken, hun werk plannen en organiseren
 • Sterkere motivatie van de leerling

 

AMBITIE

De lat ligt hoog

Op Campus Kompas dagen onze leerkrachten je elke dag uit om je talenten maximaal te ontplooien. Zo sta je sterk in je schoenen en word je prima voorbereid op de uitdagingen van het leven. En lukt het eens niet, dan laten we je niet aan je lot over. Ons team van leerkrachten en ondersteunend personeel is er om je te ondersteunen, vooral als het eens wat moeilijker gaat. De lat ligt hoog maar je staat niet alleen!

SAMENWERKING

Samenwerken maakt je sterker en wie deze sociale vaardigheden goed in de vingers heeft, heeft daar een heel leven lang plezier en voordeel van. Op Campus Kompas heb leerlingen steun aan elkaar en leren ze dat investeren in de andere je zelf ook altijd rijker maakt.

Wat willen we bereiken?

 • Naast zelfgestuurd ook samengestuurd leren
 • Leerlingen bouwen mee aan hun school
 • Leerlingen leren van elkaar
 • Projecten die samenwerking stimuleren
 • Open blik op de buurt, de stad en de wereld
 • Samenwerking met bedrijven, hogescholen, universiteiten,…
 • Samenwerking met de buurtpartners en de ouders

 

COMPETENTIE EN TALENT

Tijdens themadagen en projectwerking ontdekken de leerlingen hun (nieuwe) talenten. We helpen onze kinderen en jongeren met het maximaal ontplooien van die talenten. Bij ons verwerven de leerlingen de juiste kennis en vaardigheden om zo sterk mogelijk in het leven te staan.

Hoe doen we dit en wat willen we ermee bereiken?

 • Sterk inzetten op kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor de toekomst
 • Leren in betekenisvolle contexten die als zinvol ervaren worden door de leerling
 • Door themadagen en projectwerking nieuwe talenten ontdekken en stimuleren
 • Leerlingen vormen tot zelfbewuste jongvolwassenen
 • Kwaliteitsvolle voorbereiding op het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt
 • Actief en zelfbewust leren

   

 

4 x 4

Op 1 september 2021 opende Campus Kompas de deuren in gloednieuwe schoolgebouwen aan de Gallaitstraat in Schaarbeek. Op deze prachtige campus kan je naar school vanaf de leeftijd van 2,5 jaar tot je 18 jaar oud bent. 

Om de 4 jaar gaan de leerlingen over naar een volgend niveau:

Kleuter

De onthaalklas en daarna de 1ste, 2de en 3de kleuterklas.

Voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

Basis

Van het 1ste tot en met het 4de leerjaar.

Voor leerlingen van 6 tot 10 jaar.

Tiener

De 3de graad van het basisonderwijs en de 1ste graad van het secundair onderwijs.

Voor tieners van 10 tot 14 jaar.

Highschool

Van het 3de tot het 6de jaar secundair.

Voor studenten van 14 tot 18 jaar.

i

Sint-Goedele Brussel

Een lange traditie

Onze Campus Kompas-scholen zijn gloednieuw. En toch hebben we ervaring en kennis te over. Als leerling van Campus Kompas maak je deel uit van de grote Sint-Goedele Brussel familie: we overkoepelen 13 kinderdagverblijven en een scholengroep met bijna 8000 leerlingen die les volgen in 18 basisscholen, 5 secundaire scholen en 1 instelling voor volwassenenonderwijs. Sommige van die scholen bestaan al meer dan 50 jaar. Je bent dus in goede handen.

Met de steun van:

Deel van:

Meer weten?


Waar:
Gallaitstraat 58-64, 1030 Schaarbeek

Telefoon: 02 321 00 20 / GSM: 0493-89.13.61

Email: info@campuskompas.brussels